Blockchain-based energy services – hype or the future?

catarina_naucler-60x60Posted by: Catarina Nauclér
29.11.2017

It was during early spring 2016 that we started looking into blockchain. What was this technology all about? What could it mean for us and our businesses? We decided to dig very deep into the topic in order to understand more about it. Early on, we understood that this was not a very easy topic. Consequently, we decided that we wanted to work with others to elaborate around the topic and we wanted to try to find a use case; at the end of the day, it has to be concrete in order to move forward.

We met the Innogy blockchain team for the first time during August 2016 and we mutually agreed that EV charging was a very interesting topic to develop further. The project idea “Oslo2Rome” was born.

Now the initiative includes seven partners in five countries and within weeks we will have tested the whole solution. It remains to be seen if we made it the whole way from “Oslo2Rome”. I might add a spoiler here: although we started from Oslo, we chose to exclude the actual >550 km trip from Karlstad to the German border as it didn’t contribute to the actual test.   The purpose of our participation in the whole initiative is that we believe it will improve the EV customer experience, especially for those moving between countries and operators. As a charging operator, a blockchain-based payment system might also be more cost effective and provide better solutions for roaming services.

We also believe that it’s beneficial to engage in collaboration with others – as we are doing in this initiative. Will a solution like this help to lower the threshold for an individual to switch to EV? It might, hence it’s worth pursuing.

The Nordic EV market

The EV market in Norway is already close to having become a mass market, and Fortum Charge & Drive is the main charging operator. The market is different in Sweden, with significantly fewer EV’s and PHEV’s dominating the market for chargeable vehicles, although there is steady growth and a somewhat more fragmented charging market. Finland is now pushing hard for fast expansion of the charging network to support the transition towards EVs. Finland is also one of our home markets.

The focus of Fortum’s business model for B2B charging is on a white label solution in close cooperation with, for example, municipality utilities, property managers and fast-food chains, offering a back-end solution where operations, maintenance and customer support are handled by us. An upside for the end customer is full access to all 1 500 charging points in the network. In a sparsely populated country (which these three countries are), a fairly comprehensive fast-charging network is necessary, but we have gradually increased our focus on Home Charging solutions. Especially in Sweden, with its large share of PHEV’s, home charging is crucial in order to get the EV part of PHEV going.

Will blockchain have a role in different solutions connected to e-mobility? Yes, we believe so, and this is the first step. Then we’ll ’see ’what the next one is.

Catarina Nauclér, R&D Manager, Sweden

 

Oslo2Rome_1000x750

In Stockholm, from left: Tobias Goodden, Analyst; Catarina Nauclér, R&D Manager; Per-Oscar Hedman, Communications Manager

About Oslo2Rome

 

The Oslo2Rome project is a cooperation between infrastructure between EV charging infrastructure companies Elaad, Enexis Group, enviaM, Fortum, innogy, Sodetrel and VKW, covering Sweden, Norway, Germany, Austria, Netherlands and France. The purpose is to test cross-border charging network based on blockchain technology and utilizing a shared version of technology developer MotionsWerk’s e-mobility wallet.

 

Electric vehicles R&D Uncategorized

Kestävä ja älykäs energiajärjestelmä torjuu ilmastonmuutosta

mikael lemström_pieni
Posted by Mikael Lemström
28.11.2017

Suomessa noin neljäsosa käyttämästämme energiasta kuluu lämmitykseen. Tarvitsemme siksi täällä Pohjolassa tehokkaan, ympäristöystävällisen ja älykkään energiajärjestelmän, jonka avulla voimme käyttää lämpöenergiaa järkevästi ja torjua siten ilmastonmuutosta. Tällainen energiajärjestelmä koostuu toisiinsa kiinteästi liittyvistä osista. Siihen kuuluvat kestävän kehityksen mukainen energiantuotanto, avoin kaukolämpöverkko, ekologinen ja älykäs energian loppukäyttö sekä kiinteä yhteys sähköjärjestelmään esimerkiksi CHP-laitoksien kautta.

Energian käytön tehostaminen asuinmukavuudesta tinkimättä

Ekologinen energian loppukäyttö tarkoittaa energiankäytön optimointia kodeissa asumismukavuudesta tinkimättä. Kyse on uusista, älykkäistä ratkaisuista, jotka käyttävät hyväkseen sääennusteita sekä rakennuksen toiminnan oppivaa optimointiohjelmistoa. Nämä ratkaisut edistävät ekologista energian loppukäyttöä perinteisempien keinojen kuten mittavien energiasaneerausten rinnalla.

Uudet digitaaliset ratkaisut mahdollistavat kulutusjouston myös kaukolämmössä. Niiden avulla voidaan hyödyntää rakennuksen lämmönvarastointikykyä, jolloin lämmitystä voidaan vähentää tai se voidaan jopa katkaista huippukulutuksen ajaksi. Näillä toimenpiteillä energianhukkaa on saatu pienennettyä 14–24 prosentilla esimerkiksi Puolassa, kun olemme ottaneet 66 rakennuksessa käyttöön Fortum Optimum -palvelun, jossa asuinkerrostaloon on asennettu etäohjattava, älykäs ja oppiva kommunikointilaite ohjaamaan lämmönjakolaitteistoa. Ja mikä parasta, asumismukavuus on samalla parantunut, koska lämpötila on tasaisempi kaikissa huoneistoissa.

Kestävä tuotanto ja energian hankinta

Kestävän kehityksen mukainen kaukolämmöntuotanto koostuu omasta hiilineutraalista  lämmöntuotannosta ja muilta yrityksiltä ostetusta energiasta. Esimerkkejä muilta yrityksiltä ostetuista energioista ovat mm. jätevesien ja datakeskusten jätelämpöjen hyödyntäminen. Meillä Fortumissa tavoitteena onkin hyödyntää hukkalämpöjä mahdollisimman laajasti. Haluamme tarjota sekä asiakkaillemme että muille yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden myydä hukkalämpöä verkkoon joustavasti.

Kaukolämpöverkon joustot mahdollistavat enemmän uusiutuvaa sähköntuotantoa

Hukkalämpöjen hyödyntämisen tekee mahdolliseksi älykäs ja kestävän kehityksen mukainen avoin kaukolämpöverkko. Se yhdistää energian tuotannon, kulutuksen ja varastoinnin. Suurten hukkalämpömäärien hyödyntäminen ei olisi mahdollista ilman avointa kaukolämpöverkkoa. Joustava järjestelmä mahdollistaa uusiutuvan energian vaihtelevan tuotannon lisäämisen esimerkiksi joustavilla CHP-laitoksilla tai sähköä käyttävän lämmöntuotannon joustavalla ohjaamisella. Samoja etuja ei ole erillisillä energiaratkaisuilla.

Sääriippuvaisen aurinko- ja tuulivoiman määrän lisääntyessä sähköntuotannossa, lisääntyvät myös tuotannon suuret vaihtelut. Sähköä on kuitenkin oltava riittävästi tarjolla silloinkin, kun tuuli ei tuule tai aurinko ei paista. Tässä haasteessa kaukolämpöjärjestelmä pystyy tehokkaasti tukemaan sähköjärjestelmää. Esimerkiksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (CHP) sähköntuotanto on suurimmillaan talvipakkasilla, jolloin myös lämmön kulutus on suurimmillaan. Tulevaisuudessa uusiutuvia energianlähteitä, kuten tuulta ja aurinkoa, voidaan pumppujen avulla käyttää lämmöntuotantoon silloin, kun niillä tuotetaan runsaasti sähköä. Kaukolämpöverkon ja rakennusten varastokapasiteettia kannattaa myös käyttää älykkäästi hyödyksi.

Hinnoittelu tukee yhteisiä tavoitteita

Tärkeä osa muutoksessa kohti älykästä ja kestävää energiajärjestelmää on myös kaukolämmön hinnoittelu. Sen avulla voidaan ohjata asiakkaita käyttämään lämpöä yhä järkevämmin. Uusi kuukausihinnoittelumallimme ohjaa ensi vuoden alusta yritysasiakkaitamme kiinnittämään entistä enemmän huomiota energiankulutukseensa. Hinnoittelumuutos merkitsee käytännössä sitä, että kaukolämmön hinta on lämpimämpinä kuukausina edullisempi kuin kylminä kuukausina, jolloin myös lämmöntuotannon kustannukset ovat korkeammat. Hinnoittelumalli on jälleen yksi askel kohti parempaa energiatehokkuutta.

Mikael Lemström, kaukolämpöliiketoiminnan johtaja, Fortum

Fortum_DHC_FI_1280 (002)

 

 

Energiantuotanto Ilmastonmuutos

Climate Action is a growth story for the future – COP23 highlighted the sense of urgency for energy transition

Kari KankaanpääPosted by: Kari Kankaanpää
16.11.2017

The title is a direct quote from Lord Stern during his address at the Sustainable Innovation Forum (SIF) at COP23 in Bonn. His statement nicely crystallises the overall messages from various stakeholders: green transition is here to stay. What’s interesting is that there are more drivers behind it than we used to think. Green business is expanding not only because of the need to mitigate climate change, but also because it’s being pushed by many other drivers in the society. 

Human health endangered

An extremely worrisome driver that is emerging is the concern for human health, especially in the growing cities around the world. Air pollution is a severe problem in numerous megacities, and as much as 92% of the global population living in cities are breathing air that does not meet quality standards. Three billion people in the world are still relying on primitive fuels like charcoal, poor-quality firewood or kerosene to cook their food and heat their houses. There are 6-7 million premature deaths annually due to air pollution. Air pollution forces politicians and decision-makers to take dramatic measures. Electrification of transport is one of the key solutions. In the SIF presentation by Oslo’s Mayor Johansen, he mentioned that already 47% of all cars sold in the Oslo area are EVs or PHEVs. At COP23, the city of Oslo also announced its participation in the Breathe Life Campaign. 

Green technology economically viable

Another major driver is the rapidly declining cost of renewable energy technologies. For the first time in history, green energy is cheaper than conventional energy. In many cases, it just makes economical sense to shift to green technology. Solar is set to become the cheapest form of energy globally. Global growth in solar PV capacity in 2016 was greater than for any other form of generation, with costs down 70% from 2010. Wind is set to become the leading source of electricity in the EU soon after 2030. Renewables as a whole are expected to account for 80% of new power generation capacity in Europe between now and 2040. 

Changing consumer behaviour

The third driver is the increasing demand for green products and services – both by businesses and individuals.

Businesses are in a race to set commitments. At COP23, BMW announced its target to meet 100% of its energy use with renewables by 2020. Microsoft is targeting a 75% cut in its emissions by 2030. Companies that are committing to source 100% renewable power could have a huge influence on how renewables are built. In addition, public procurement by cities and states is a huge game changer, if effectively used.

A paradigm shift and changes in human behaviour and consumption habits are under way. At COP23, Orsted (previously DONG) published a Green Energy Barometer on public attitudes towards green transition. Over 80% of people want a world fully powered by renewable energy. According to the barometer, climate change is considered the second most pressing challenge the world is facing, just behind terrorism. In another survey, young people considered climate change as the most serious global issue for the third year in a row. 

Sense of urgency – is the progress fast enough?

However, the challenge is timing. The transition to a low-carbon future must be accelerated. The sense of urgency was highlighted at COP23 not only by scientists and NGOs, but also by the business community.

Nordic solutions for green growth were highly visible at COP23. Nordic countries are early adopters of many novel environmental technologies and there is a huge emissions savings potential available in scaling up proven low-carbon solutions to other parts of the world.

Lord Stern was cautiously optimistic, saying that what has changed in recent years is the realisation that green economic growth is the only long-term option: “There are some tremendous developments so I am very confident now we can do this, but the change, attractive as it is, has to be radical,” he said. “Will we have the political and economic understanding and commitment to get there? I hope so.” 

What, then, is the role of climate negotiations?

Having been involved in COPs for several years, from year to year I ask myself whether this is the way to solve the global climate challenge. Do we need this annual “circus” with more than 20,000 people travelling around the world? The answer is not straightforward. As described before, in terms of climate mitigation, solutions are proceeding more effectively driven by issues other than climate negotiations. On the other hand, the UN is the only truly global organisation that can act as a legitimate instrument in discussing wider aspects of climate change and sustainable development. Therefore, climate negotiations are a much wider process than just pushing for the green economy.

It’s fantastic to note that we at Fortum are part of this growth story. We are accelerating the change by reshaping the energy system. It is important for us to remain an opinion leader, paving the way for new solutions for a cleaner world.

Kari Kankaanpää

 

 

 

Carbon market Climate change

Putting Fortum’s cash to work – towards a cleaner future with profitable investments

Markus_Rauramo_blogi_smallPosted by: Markus Rauramo
06.11.2017

Growth has been a central part of Fortum’s strategy after the divestment of the electricity distribution business. During the past five years we have invested close to four billion euros in renewable energy, the circular economy and sustainable city solutions. We have pursued growth both through M&As – e.g. by acquiring the circular economy company Ekokem – and new investments.

Building on these achievements, in late September we announced our intentions to become a major shareholder in Uniper. We see this as a significant and exciting step for the future of our company and for our commitment to a cleaner world. Uniper is a great, well-managed company with significant experience in low-carbon energy. For example, the company’s hydropower capacity, is 3.6 GW, more than Finland’s entire hydropower capacity of about 3.1 GW. Uniper also provides the conventional energy assets necessary, especially gas, that are vital to ensuring security of supply during Europe’s energy transition.

At the same time, our investment is an extremely attractive opportunity and meets the criteria we set in our growth strategy: Uniper operates in Fortum’s core competence area in electricity production, is geographically close to our home markets, and is highly cash generative, which allows for further investments in emission-free energy, without sacrificing a competitive dividend.

The investment also offers us the opportunity to expand our market area from the Nordic countries and Russia to Central Europe.

The Uniper deal not only positions us for the future but proves to be a profitable investment. Looking at a few financial key indicators makes this clear.*

  • The enterprise value/EBITDA for the investment is 6.2x, i.e. in 6+ years Uniper would generate an EBITDA equal to the debt-free price of the transaction. This is not an expensive investment.
  • Return on net assets (RONA) is about seven per cent. To put this in perspective, the comparable RONA for our Generation segment in 2016 was about 7%.
  • The impact on Fortum’s earnings per share (EPS) is about 30 cents/share. In 2016 Fortum’s EPS was EUR 0.56.
  • The dividend yield is currently about three per cent, but it is expected to increase to over six per cent by 2020.

Fortum will finance the deal with its own existing cash resources and fully committed credit facilities. While the arrangement will temporarily increase our net debt/EBITDA ratio, we expect our ongoing cash generation, coupled with the dividend from Uniper, to reduce this position toward our stated target of around 2.5.

We believe that by investing in a successful company like Uniper we responsibly fulfil our financial duty. The investment in Uniper, along with the other M&As we have executed, enables not only a strong dividend capability, but also continuous investments in the development and commercialization of new clean and smart solutions that play a significant role in our efforts to build a cleaner energy system.

Markus Rauramo, Chief Financial Officer, Fortum

* The figures have been calculated on the basis of a 47% ownership stake and analyst estimates.

Uncategorized

Fortumin kassa töihin: kannattavilla sijoituksilla puhtaampaan tulevaisuuteen

Markus_Rauramo_blogi_smallPosted by: Markus Rauramo
06.11.2017

Sähköverkkoliiketoiminnan myynnin jälkeen strategiamme on tähdännyt kasvuun. Olemme kuluneiden viiden vuoden aikana investoineet uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin lähes neljä miljardia euroa. Olemme hakeneet kasvua sekä orgaanisilla investoinneilla että yritysjärjestelyillä, joista esimerkkinä mainittakoon kiertotalouteen panostavan Ekokemin hankinta. Olemme myös kertoneet, että haluamme osallistua Euroopan sähköntuotannon konsolidointiin ainakin yhdellä merkittävällä yritysostolla.

Tältä pohjalta aikeemme ryhtyä merkittäväksi omistajaksi saksalaisessa energiayhtiö Uniperissa on looginen jatko strategiamme toteuttamiselle. Investointi on myös tärkeä askel kohti visiomme mukaista puhtaampaa tulevaisuutta. Uniper on menestyvä ja hyvin johdettu yhtiö. Vaikka julkisuudessa puhutaan usein Uniperin fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta, yhtiöllä on paljon osaamista myös vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Uniperin vesivoimakapasiteetti, 3,6 GW, on enemmän kuin koko Suomen nykyinen noin 3,1 GW:n vesivoimakapasiteetti. Valtaosa yhtiön tuotannosta perustuu kaasuun, jota tarvitaan toimintavarmuuden säilyttämiseksi Euroopan energiakäänteessä.

Osakekauppa täyttää hyvin myös strategiassamme asettamamme investointikriteerit: Uniper toimii Fortumin ydinosaamisalueella sähköntuotannossa, on maantieteellisesti lähellä kotimarkkinaamme ja tuottaa vahvaa kassavirtaa, mikä mahdollistaa tulevat sijoitukset puhtaaseen energiaan ja samalla turvaa osingonmaksukykymme. Samalla markkina-alueemme laajenee Pohjoismaista ja Venäjältä Keski-Eurooppaan.

Uniper-omistus on myös kannattava sijoitus, kuten nämä taloudelliset tunnusluvut* kertovat:

  • Yritysarvo/käyttökate (EV/EBITDA) investoinnille on 6,2. Tämä tarkoittaa, että Uniper tuottaa reilussa kuudessa vuodessa velattoman kauppahinnan verran käyttökatetta. Sijoitus maksaa siis itsensä varsin nopeasti takaisin.
  • Sijoitetun pääoman tuottoaste (RONA) on noin seitsemän prosenttia, eli suunnilleen saman verran kuin Generation-segmenttimme pääoman tuotto vuonna 2016.
  • Kaupan vaikutus osakekohtaiseen tulokseen (EPS) on noin 30 senttiä/osake. Vuonna 2016 Fortumin EPS oli 56 senttiä/osake.
  • Uniperin osakkeen tuotto on tällä hetkellä noin kolme prosenttia, mutta sen ennustetaan nousevan kuuteen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Fortum rahoittaa Uniper-kaupan olemassa olevilla käteisvaroillaan sekä pankkien täysimääräisesti myöntämillä rahoitusjärjestelyillä. Vaikka kauppa hetkellisesti nostaa nettovelan ja käyttökatteemme suhdetta, odotamme vahvan kassavirran ja Uniperin osinkotuoton palauttavan luvun asettamallemme 2,5:n tavoitetasolle.

Meistä sijoitus Uniperin kaltaiseen menestyvään yritykseen on taloudellisesti vastuullista toimintaa. Uniper-omistus ja muut tekemämme yrityskaupat mahdollistavat paitsi vahvan osingonmaksukyvyn myös jatkuvat investoinnit uusien puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Samalla olemme osaltamme rakentamassa tulevaisuuden puhtaampaa energiajärjestelmää.

Markus Rauramo, Chief Financial Officer, Fortum

* Tunnusluvut on laskettu olettaen 47 prosentin osakkeiden omistus ja tämän hetkiset ennusteet.

Uncategorized

Why is Fortum’s wind and solar energy a good match with Uniper?

Kari Kautinen

Posted by: Kari Kautinen
2.11.2017

In September we announced our agreement with E.ON regarding their 47 per cent stake in Uniper and our intention therefore to launch a voluntary takeover offer to all Uniper shareholders. After the news became public, some people turned their attention on the fact that 80 per cent of Uniper’s production is fossil fuel-based – mostly natural gas. That was followed by a flurry of questions: How will the investment promote the change for a cleaner world? How does Uniper mesh with Fortum’s goal to lead the transition towards a low-carbon energy system?

I am happy to share my perspective, as one of the architects of the planned transaction at Fortum as the head of the company’s mergers and acquisitions. In addition, I am also responsible for Fortum’s wind and solar businesses.

Stable financial earnings ensure investments in renewable energy

In recent years we at Fortum have decisively developed our wind and solar energy businesses with the aim to grow significantly. For example, we consider wind power to be one of the most competitive production forms in the future up here in Northern Europe. We carefully select the targets of our wind and solar energy investments. The aim is to invest where the conditions are optimum for the production form in question.

We are currently constructing or planning wind power in Sweden, Norway and Russia. We have built over 170 MW of solar energy in India within the past couple of years, and we are continuing to pursue growth. Our goal is to invest about EUR 200-400 million in India’s solar energy projects. We expect our investment in Uniper to deliver an attractive return that will further enable us to accelerate the development and implementation of sustainable energy technologies.

The energy system transition will take time

The longer we have operated in wind and solar power, the deeper our understanding of the entire energy system has become. We at Fortum clearly see that the future energy system must be secure, agile and clean, and it must provide affordable energy for European consumers and businesses. No matter how much we all would like renewable energy alone to be the solution for the globally growing energy demand, it just isn’t realistic in the current situation.

The energy system transition to low carbon and renewable will not happen overnight at the snap of the fingers. Why not? One reason is because a feasible and economically viable solution for large-scale energy storage has not yet been developed. So we need steady production at least for the coming few decades to work alongside renewables to secure the functioning of society at all times.

Additionally, we need production that can be flexibly adjusted to secure the energy supply when it isn’t windy or sunny. Here in the Nordic countries, hydropower functions in this way. Many countries, like Germany, don’t have the same alternative on such a scale. Then you have to rely on another form of balancing power. Uniper’s gas-fired power plants and their pumped storage hydro power plants are efficient tools in reaching Europe’s climate targets.

An understanding of how the different types of generation work together in the energy system, and how this will evolve in the energy transition, is very important. Uniper’s portfolio which is well diversified by both fuel type (including hydro and nuclear as well as thermal production) and geography (Germany, Russia, Sweden, the Netherlands, UK and other markets) offers a clear complement to Fortum’s own portfolio.

We at Fortum are investing simultaneously in clean, renewable energy, and, with the Uniper transaction, more in stable and adjustable production. To me, this combination indicates social responsibility by Fortum in light of our position as a significant European energy sector participant: we are rapidly advancing the transition towards a low-carbon energy system while, at the same time, making sure there is a supply of electricity and heat when the sun isn’t shining and the wind isn’t blowing. I believe that as a responsible leader at the forefront of clean energy, Fortum is the best possible partner for Uniper.

Kari Kautinen, Senior Vice President, M&A and Solar & Wind Development, Fortum

Energy markets Renewable energy sources

Miksi Fortumin tuuli- ja aurinkoenergia sopii yhteen Uniperin kanssa?

Kari Kautinen

Posted by: Kari Kautinen
2.11.2017

Ilmoitimme syyskuussa sopimuksestamme E.ONin kanssa, jonka mukaisesti E.ONilla on oikeus myydä noin 47 prosentin omistusosuutensa Uniperissa Fortumille. Saksan lain mukaisesti teemme myös ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille. Uutisoinnin jälkeen osan katse kiinnittyi siihen, että Uniperin tuotannosta 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin – suurimmaksi osaksi kaasuun. Sen jälkeen ryöpsähtivät kysymykset: Kuinka investointi edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa? Miten Uniper istuu Fortumin tavoitteeseen johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää?

Kerron mielelläni, miten. Olen nimittäin yksi Uniper-järjestelyn arkkitehdeistä Fortumissa, sillä vastaan yhtiön yritysjärjestelyistä. Niiden rinnalla vastaan yhtiön tuuli- ja aurinkoenergiasta.

Vakaa taloudellinen tuotto takaa investoinnit uusiutuvaan energiaan

Olemme Fortumissa kehittäneet viime vuodet määrätietoisesti tuuli- ja aurinkoenergian liiketoimintaamme, missä haluamme kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Esimerkiksi tuulivoimaa pidämme yhtenä kaikkein kilpailukykyisimmistä tuotantomuodoista tulevaisuudessa täällä Pohjolassa. Tuuli- ja aurinkoenergian investointikohteet valitsemme huolella. Tavoitteena on investoida sinne, missä olosuhteet ovat parhaat juuri kyseiselle tuotantomuodolle.

Parhaillaan meillä on rakenteilla tai suunnitteilla tuulivoimaa Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Aurinkoenergiaa olemme rakentaneet Intiaan parin vuoden sisällä yli 170 MW ja haemme edelleen kasvua. Tavoitteenamme on investoida Intian aurinkoenergiahankkeisiin noin 200-400 miljoonaa euroa. Odotamme Uniper-sijoituksemme tarjoavan Fortumille hyvää tuottoa, joka osaltaan mahdollistaa kestävien energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen myös jatkossa.

Energiajärjestelmän muutos vaatii aikaa

Mitä pidempään olemme toimineet tuuli- ja aurinkovoiman parissa, sitä enemmän ymmärryksemme on kasvanut koko energiajärjestelmästä. Näemme Fortumissa kirkkaasti, että tulevaisuuden energiajärjestelmän on oltava varma, ketterä ja puhdas. Samalla sen on kyettävä turvaamaan kohtuuhintaisen energian saatavuus eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle Vaikka jokainen meistä kuinka toivoisi, ei uusiutuva energia yksin ole ratkaisu globaalisti kasvavaan energiantarpeeseen nykytilanteessa.

Energiajärjestelmän muutos vähäpäästöiseksi ja uusiutuvaksi ei tapahdu sormia napsauttamalla yhdessä yössä. Miksi? Muun muassa siksi, että ihmiskunta ei ole ratkaissut energian varastointia suuressa mittakaavassa kannattavasti. Siksi tarvitsemme ainakin seuraavina vuosikymmeninä vaihtelevasti tuottavien uusiutuvien rinnalle vakaata tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina.

Lisäksi tarvitsemme ketterästi säätyvää tuotantoa varmistamaan energiansaanti silloin, kun ei tuule eikä aurinko paista. Meillä Pohjoismaissa nopeana säätövoimana toimii vesivoima. Samaa vaihtoehtoa yhtä isosti ei monilla mailla – kuten esimerkiksi Saksalla – ole. Silloin on turvauduttava kaasuun. Silloin on turvauduttava muuhun säätövoimaan. Uniperin kaasuvoimalaitokset, ja toki myös vesivarastoihin perustuva pumppuvoima, ovat tehokkaita keinoja kääntämään sähköntuotantoa vähäpäästöisempään suuntaan Euroopan päästötavoitteiden mukaisesti.

Ymmärrys siitä, miten eri tuotantomuodot toimivat yhdessä energiajärjestelmässä ja miten tuotanto muuttuu energiakäänteen edessä, on erittäin tärkeä. Uniperin monipuolinen tuotantorakenne (vesi- ydin- ja lauhdevoimaa) ja laaja maantieteellinen peitto (Saksa, Venäjä, Ruotsi, Alankomaat, Iso-Britannia ja muut markkinat) täydentävät hyvin Fortumin omaa toimintaa.

Olemme Fortumissa sijoittamassa samanaikaisesti sekä puhtaaseen uusiutuvaan energiaan että Uniperin myötä lisää vakaaseen ja säädettävään tuotantoon. Minulle tämä yhdistelmä merkitsee energia-alan toimijan yhteiskuntavastuuta: edistämme vauhdilla muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää samalla, kun huolehdimme, että valoa ja lämpöä riittää silloinkin kun pilvi peittää auringon ja tuuli tyyntyy. Uskon, että Fortum vastuullisena puhtaan energian edelläkävijänä tulee olemaan paras mahdollinen kumppani Uniperille.

Kari Kautinen, M&A and Solar & Wind Development -yksikön johtaja, Fortum

Energiamarkkinat Uusiutuvat energianlähteet