Kulutusjoustolla älyä lämmitykseen ja ekologisempi lopputulos

ilkka rautio 60x60Posted by Ilkka Rautio
13.12.2017

Kestävien, tehokkaiden ja luotettavien energiapalveluiden kysyntä kasvaa keskimääräistä talouskasvua nopeammin ja yritykset, kaupungit ja kuluttajat tarvitsevat uusia, digitaalisia ratkaisuja muun muassa lämmitykseen.

Kaukolämmöllä lämmitettävissä kiinteistöissä, kuten asuinkerrostaloissa, lämmitystä ohjataan perinteisesti vallitsevan ulkolämpötilan mukaan: jos jollain asukkaalla on kylmä, lisätään lämmitystä. Lopputuloksena on usein se, että toisilla asukkailla on kuuma ja toisilla kylmä, sillä lämpötilan säätäminen tasaiseksi kaikille on haastavaa ilman älykästä järjestelmää.

Nykyään tekniikka ratkaisee monta perinteistä ongelmaa. Älykkäällä lämmityksen ohjauksella parannetaan esimerkiksi asumismukavuutta. Uudenlaisessa lämmityksen ohjauksessa seurataan koneälyn avulla reaaliaikaisesti talon tilaa sekä sääennusteita ja säädetään lämmitystä automaattisesti niiden mukaan. Käytännössä asunnot lämmitetään optimaalisesti lämpötilojen ja sääennusteen perusteella, jolloin huonelämpötila on tasainen kaikissa asunnoissa.

Kahden vuoden aikana tekemissämme pilottihankkeissa on keskimääräisesti säästetty 10 % lämmitysenergiaa ja saatu laskutusteho putoamaan kulutusjoustomekanismia hyödyntäen keskimäärin 18 %, mikä tarkoittaa merkittäviä säästöjä asiakkaalla.

Älykkäällä kulutusjoustolla energian loppukäyttö on myös ekologisempaa. Energiaa ei tarvitse säästää kulkemalla villasukat jalassa kylmässä asunnossa, vaan koneälyn avulla voidaan leikata kulutushuippuja niin, että asukas ei huomaa asunnon sisälämpötilassa mitään muutosta.

Energiaa ei tarvitse säästää kulkemalla villasukat jalassa kylmässä asunnossa, vaan koneälyn avulla voidaan leikata kulutushuippuja niin, että asukas ei huomaa asunnon sisälämpötilassa mitään muutosta.

Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat siis kaukolämmön kulutusjouston, jossa hyödynnetään rakennuksen lämmönvarastointikykyä. Esimerkiksi aamun kulutushuippuaikaan, kun ihmiset heräävät ja käyvät lämpimässä suihkussa, voidaan vähentää lämmitystä tai se voidaan jopa katkaista vähäksi aikaa.

Kulutushuippujen tasaaminen vaikuttaa suoraan tuotannon ympäristöystävällisyyteen, kun huipputehon tarvetta voidaan pienentää. Kylminä pakkasaamuina kaukolämmön tuotannossa joudutaan usein käynnistämään ns. huippulaitoksia, joiden polttoaine on useimmiten fossiilista,  öljyä tai maakaasua. Oikeanlaisella kulutusjoustolla pystytään optimoimaan myös tuotantoa, kun huipputehon tarve pienenee. Digitaalisella ratkaisulla kulutusta siirretään halvemman ja ympäristöystävällisemmän tuotannon aikaan.

Kulutusjouston käyttöönotto ei vaadi mittavia investointeja ja energiaremontteja, vaan valmis tekniikka pystytään ottamaan käyttöön sujuvasti, jolloin hyödyt realisoituvat nopeasti.

Fortumin missio on edistää yhdessä yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Me haluamme yhdessä asiakkaidemme kanssa pienentää energiankäytön ekologista jalanjälkeä ja toimia edelläkävijänä ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ilkka Rautio, kehityspäällikkö, Suomen kaukolämpöliiketoiminta, Fortum

Fortum_Role_of_energy_user_FI

Digitalisaation ja dialogin keskiviikko

fortum-suomiareena-blog12.7.2017

Aurinkotaloudessa myös perinteinen kuluttajarajapinta muuttuu. Yksi energiasektorin muutokseen vaikuttavista neljästä megatrendistä on uudet teknologiat ja digitalisaatio. Digitalisaatio mahdollistaa kuluttajille tarjotut palvelut uudessa mittakaavassa. Digitalisaation nopea kehitys mahdollistaa myös voimalaitosten käyttö- ja kunnossapidon toimintatapojen kehittämisen.

Keskiviikkona Fortumin SuomiAreena-älykodilla puhuttiin digitalisaatiosta. Virtuaalivierailut jatkuivat Porissa digtalisaatioteeman mukaisesti tänäänkin. Imatralla ja Espoossa vierailivat monen ikäiset SuomiAreena-vieraat. Uutena keksintönä oli toteamus, että virtuaalilasit toimivat hyvin esimerkiksi korkeanpaikankammon hoitamiseen. Aurinkoinen sää nosti puheenaiheeksi myös aurinkopaneelit. Voisiko aurinkopaneeleilla lämmittää uima-altaan veden? Miksikäs ei!

Aamuun mahtui myös jalkapallokikkailua, kun oli Fortumin torivarttivuoro MTV-lavalla. Fortum Tutor -ohjelmaan osallistuvat porilaiset joukkueet FC Jazz ja Musan Salama tutoreineen toivat lavalle joukon taitavia junioreitaan yhdessä jalkapallotubettaja IlariPron kanssa.

Fortumin kesätyöntekijä Peter Leander oli SuomiAreenalla maanantaista keskiviikkoon kertomassa Smart Living -ratkaisuistamme. Kyselimme Peteriltä hieman tunnelmia SuomiAreena-kokemuksen päätteeksi.

“Tosi kiva, että pääsee näyttämään taitonsa ja esittelemään Fortumin tuotteita”, Peter totesi edelleen yhtä energisenä kuin maanantaiaamunakin. “SuomiAreena-vieraat ovat suhtautuneet tosi positiivisesti älykotiin. Heiltä on myös tullut paljon hyviä ideoita ja ajatuksia.”

Dialogi ja villisti laukkaavat ideat ovatkin SuomiAreenan parasta antia! Huomenna Fortumin älykodin pihalla laukkaavat muutkin kuin ideat. Kuuletko jo kavioiden kopseen?

Kuvat: vasemmalla Peter Leander Fortumin älykontilla, oikealla FC Jazzin ja Musan Salaman jalkapalloilijat lähdössä MTV-lavalle IlariPron ja Fortum Tutoreiden kanssa

Cities need smarter energy

Markus_Rauramo_blogi_smallPosted by: Markus Rauramo
30.1.2017

The bigger the cities grow, the more important it is for them to have smart energy solutions.

National decision-makers are in the spotlight when media report on major climate-related agreements. However, urban decision-makers play an equally important role when it comes to climate issues and the wellbeing of people. This is because more than half of the world’s population lives in cities, and urbanisation is continuing at an accelerated pace.

In many respects, urbanisation is a positive phenomenon that is creating more jobs, a livelier culture and better services. Its by-products, however, include mega-challenges such as congestion, noise, waste and emissions.

Our major goal is to turn urban problems into opportunities

The Paris Agreement on climate change demonstrates that decision-makers all over the world have tuned in to the problems. Many citizens are also well aware of them and recognise how serious these problems are. Accordingly, an increasing number of people want to be actively involved in their energy choices so that they can impact their own consumption and even become small-scale producers of energy.

Moreover, technology has matured enough to make new smart energy solutions economically feasible. Digitalisation is one of the central drivers of change and is bringing more and more services alongside production across all sectors. In the energy sector, for example, this means that consumers can optimise their energy consumption based on their needs. Digital technology also enables smart energy networks that ensure uninterrupted distribution.

city-solutions-blog-eng-600px

Circular economy gaining strength

Environmental problems have grown, awareness has increased, and technologies have advanced. This has enabled a new kind of thinking, driving new solutions and the demand for them. It has also given rise, among other things, to the concept of circular economy.

For example, municipal waste volumes are expected to grow by some 70 percent by 2025. On a global scale, this means another billion tons of waste. At the same time, the shortage of land is increasing. With land becoming increasingly expensive, it should be used for something better than landfills.

And most of us know by now that instead of landfilling waste, we can use it as a fuel. Converting waste into energy is a big step forward for cities wrestling with waste problems. They will be taking an even bigger step if they can improve material and energy efficiency so that as little waste as possible is generated.

A circular economy and other smart solutions that boost energy efficiency are at the core of Fortum’s strategy. Our major goal is to turn urban problems into opportunities. We want to partner with cities in driving the change towards a cleaner world.

Markus Rauramo
Executive Vice President, City Solutions

Kaupungit kaipaavat yhä älykkäämpää energiaa

Markus_Rauramo_blogi_smallKirjoittaja: Markus Rauramo
30.1.2017

Mitä suuremmiksi kaupungit kasvavat, sitä tärkeämpää on tehdä niissä älykkäitä energiaratkaisuja.

Valtiolliset päättäjät ovat näyttämöllä, kun media uutisoi suurista ilmastoa koskevista sopimuksista. Ilmaston ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta yhtä keskeisessä roolissa ovat kuitenkin kaupunkipäättäjät. Näin siksi, että yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja kaupungistuminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla.

Kaupungistuminen on monella tavalla positiivinen ilmiö, joka luo lisää työtä, yhä elävämpää kulttuuria ja parempia palveluita. Sen sivutuotteena syntyy valitettavia megahaasteita kuten ahtautta, melua, jätettä ja päästöjä.

Suuri tavoite on kääntää kaupunkien ongelmat mahdollisuuksiksi

Pariisin ilmastosopimus kertoo, että päättäjät kaikkialla maailmassa ovat heränneet ongelmiin. Monet kansalaiset ovat heränneet jopa vieläkin aikaisemmin. Siksi yhä useammat haluavat tehdä itse aktiivisia energiavalintoja, joilla he voivat vaikuttaa omaan kulutukseensa ja toimia jopa energian pientuottajina.

Lisäksi teknologia on kypsynyt tasolle, jolla on taloudellisesti mahdollista tehdä täysin uusia älykkäitä energiaratkaisuja. Digitalisaatio on yksi keskeinen muutosvoima, joka tuo kaikilla toimialoilla tuotannon rinnalle yhä enemmän palveluita. Energia-alalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuluttaja voi optimoida energiankulutustaan tarpeensa mukaan. Samoin digitaaliteknologia mahdollistaa älykkäät sähköverkot, joiden avulla varmistetaan häiriötön jakelu.

city-solutions-blog-600px

Kiertotalous vahvistuu

Ympäristöön liittyvät ongelmat ovat kasvaneet, tietoisuus on lisääntynyt ja teknologia on kehittynyt. Tämä on mahdollistanut uudenlaisen ajattelun, joka synnyttää uusia ratkaisuja ja ratkaisuille kysyntää. Tästä on syntynyt muun muassa kiertotalousilmiö.

Esimerkiksi yhdyskuntajätteen määrän odotetaan kasvavan noin 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Globaalissa mittakaavassa se tarkoittaa noin miljardin tonnin lisäystä. Samaan aikaan pula maasta kovenee. Yhä kalliimmaksi käyvä maa halutaan käyttää kaatopaikkoja parempaan tarkoitukseen.

Jäteongelmien kanssa painiville kaupungeille on mittava askel eteenpäin, jos ne pystyvät muuttamaan jätteen energiaksi. Vielä suuremman askeleen ne ottavat, jos ne parantavat materiaali- ja energiatehokkuutta niin, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Kiertotalous ja muut energiatehokkuutta lisäävät älykkäät ratkaisut ovat keskeinen osa Fortumin strategiaa. Yhtiön suuri tavoite on kääntää kaupunkien ongelmat mahdollisuuksiksi. Haluamme olla kaupunkien kumppanina edistämässä muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.

Markus Rauramo
johtaja, City Solutions –divisioona

Discussions during Almedalsveckan: The Role of Fortum Virtual Power Plant in the digitalisation of the energy sector

Posted by Oskar Ekman
12.7.2016

At the seminar for Digitalisation of the Energy sector during Almedalsveckan in Gotland, Sweden, discussions and presentations were opened on topics focusing on what the future of the energy sector will look like. Digitalisation has changed many sectors in the past, and now is the turn of the energy sector. Digitalisation not only allows new players to enter the market, but also enables the development and implementation of products that disrupt the traditional roles of the parties.

Read more about Almedalsveckan: http://www.almedalsveckan.info/6895 

During the seminar, we had the opportunity to stand in front of colleagues, policy makers and others interested and present the Fortum Virtual Power Plant (VPP). With the VPP and digitalisation, we can make households more active on the electricity network by remotely offering household loads to balance the intermittency of renewables, without disturbing the comfort of the homes.

Read more about the Virtual Power Plant product and the Finnish pilot: https://www.fortum.com/en/corporation/research-and-development/virtual%20power%20plant/pages/default.aspx 

We are currently operating the world’s first commercial pilot of a concept of this type, together with the Finnish Transmission System Operator Fingrid. In order to let more households become active and to be a part of the digitalisation of the energy sector, we are now moving forward with commercialization in Finland and expansion through upcoming pilots in Sweden.

With the Virtual Power Plant, we can combine the energy sector, digitalisation and the growing demand for balancing power due to an ever increasing rate of solar and wind power penetrating the electricity markets. As emphasized during the seminar, digitalisation enables us all to become an active part of building a greener and more sustainable future.

Oskar Ekman, Project Manager, R&D at Fortum

 

vpp_illustration