Heli Antila

Posted by: Heli Antila
6.11.2015

Energia-ala on mullistusten kourissa. Taustalla vaikuttavat globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio ja kuluttajien uudet tarpeet. Euroopassa oman lisänsä tuo vaikea taloustilanne. Näemme, että tänä aikana, jolloin energia-ala hakee suuntaa, alan tutkimus- ja kehitystyön merkitys korostuu entisestään.  Tarvitsemme päätöksenteon tueksi lisää ja syvempää analyysia erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista.  Me Fortumin säätiössä olemme vastanneet tähän tarpeeseen jakamalla apurahoja tänä vuonna poikkeuksellisen suurella summalla – 700 000 eurolla. Kasvua viime vuoteen oli lähes 150 000 euroa.  Säätiölle osoitetuissa hakemuksissa meitä innosti erityisesti se, että monet niistä kohdistuivat tulevaisuuden energiajärjestelmän keskeisimpien haasteiden ratkaisuun.

Näitä haasteita ja alan viimeisintä kehitystä tarkastelimme säätiön vuosittaisessa seminaarissa. Tänä vuonna keskityimme Euroopan Unionin energiapolitiikan muutoksiin sekä puhtaiden polttoaineiden ja Kiinan kestävän energian kehitykseen.

Ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä valaisi seminaarissamme EU:n energiapolitiikan kolmea peruspilaria: kilpailukykyä, toimitusvarmuutta ja kestävyyttä. Pariisin ilmastokokous ja Ukrainan kriisi siivittävät niin kutsutun energiaunionin kehitystä. Uusi komissio onkin ottanut aiempaa kokonaisvaltaisemman näkemyksen unionin energiapolitiikkaan ja integraation odotetaan nopeutuvan erityisesti kaasu- ja sähköinfrastruktuurissa. Tutkimusmaailmalta Huttunen toivoi ratkaisuja ennen kaikkea uusiutuvan energian laajamittaisemman käytön mahdollistaviin energiavarastoihin.  Samaa uusiutuvan energian varastointiteemaa edusti myös Aalto-yliopiston professori Outi Krausen näkemys, jonka mukaan korkealaatuiset hiilivety- ja biopolttoaineet ovat jatkossakin keskeisiä, mutta pidemmällä aikavälillä meidän pitää pystyä muuttamaan myös aurinkoenergiaa liikenteen polttoaineeksi.

Yksi säätiömme apurahan saajista, Tommi Yu, tohtoriopiskelija Tsinghuan yliopistosta esitteli Kiinan energiantuotannon kestävää kehitystä. Sanan mukaisesti kestävä kehitys kääntyy kiinaksi “kykynä jatkuvaan kehitykseen”, ilman laadullista näkökulmaa.  Hiilen suhteen tämä tarkoittaa Kiinassa esimerkiksi sitä, että silloinkin, kun hiiltä on erittäin vaikea korvata, on tärkeää käyttää sitä energiantuotannossa puhtaammin ja vastuullisemmin. Sama pätee maan mittaviin liuskekaasuvarantoihin. Ydinvoimassa Kiina panostaa erityisesti reaktoriturvallisuuteen ja ydinjätteen loppusijoitukseen. Kiinan energiapolitiikan suuntaa ohjaavat energiatehokkuus, ilmansaasteet ja puhdas energia. Haasteina ovat muun muassa väestön ja energiankulutuksen kasvu ja toimitusvarmuus.

EU:n ja Kiinan energiapolitiikka olivat seminaarimme kantavia aiheita ja kansainvälisyyttä peräänkuulutamme alan tutkimukselta jatkossakin. Olemme sitä mieltä, että rahoittamamme tutkimuksen tulee kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. Meitä ilahduttaakin erityisen paljon se, että Fortumin säätiön toimintaa arvostetaan myös kansainvälisesti. Osoituksena tästä, säätiö teki yhteistyösopimuksen Cambridgen Yliopiston Energy Policy Research Groupin kanssa ja jakoi kaksi apurahaa, jotka oikeuttavat opiskeluun ja tutkimustyöhön Cambridgessa. On hienoa, että voimme tukea opiskelijoita entistä paremmin näinä taloudellisesti haastavina aikoina ja että säätiömme toiminta kasvaa ja kehittyy.

Heli Antila
teknologiajohtaja, Fortum
hallituksen varapuheenjohtaja, Fortumin Säätiö

Jouni Keronen
asiamies, Fortumin säätiö

blog_antila_2_06112015_640px

Fortumin säätiö:
Fortumin säätiö tekee merkittävää työtä rahoittamalla tulevaisuuteen suuntaavaa luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Fortumin säätiö sai tänä vuonna säätiö 159 hakemusta ja hakijoista 42:lle myönnettiin apuraha.  Säätiön jakama summa oli yli 700 000 euroa. Säätiön kunniapalkinnon sai tänä vuonna professori Outi Krause Aalto-yliopistosta. Krause on tehnyt uraa uurtavaa tutkimusta biopolttoaineitten parissa ja toiminut alan johtotehtävissä, muun muassa Kemian tekniikan korkeakoulun dekaanina.

Kaikki vuoden 2015 apurahojen saajat löytyvät täältä:
http://www.fortum.com/fi/konserni/linkit/fortumin-saatio/myonnetyt-apurahat/Pages/default.aspx

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s