Suomen energiasektori haasteiden edessä

Simon-Erik Ollus
Posted by: Simon-Erik Ollus
11.6.2015

Montelin järjestämässä Finnish Energy Dayssä 11.6.2015 tarkasteltiin Suomen energiasektorin nykytilaa monesta näkökulmasta. Puheenvuoron saivat niin käyttäjät, Pohjoismainen sähköpörssi kuin kaupankäynnin eri osapuolet. Ohjelmaan mahtuivat myös esitykset EU ETS -uudistuksen ja Venäjän vaikutuksesta pohjoismaiseen sähkömarkkinaan.

Omassa avauspuheenvuorossani toin esille tuottajan näkökulman Suomen energiasektorin haasteisiin:

  • Pohjois-Euroopan sähkömarkkinalla on nykyisin ylitarjontaa eikä mikään viittaa siihen, että uusia investointeja tarvittaisiin pikaisesti.
  • Uusiutuvan energian eteneminen jatkuu – mutta sen tulisi tapahtua markkinoiden ehdolla. Ensin kaikki Pohjoismaat samaan RES elcert-järjestelmään, myöhemmin ainoastaan päästökauppajärjestelmä ja hinta kannustamaan siirtymistä päästöttömään energiantuotantoon.
  • Suomen uusi hallitusohjelma jättää paljon kysymysmerkkejä energia-alalle. Onko tarkoitus tehdä sähkön ja lämmön yhteistuotannosta ja kaukolämmöstä nykyistä kalliimpaa? Entä miten kannustetaan sähköautoilua tai kustannustehokasta päästötöntä energiantuotantoa?
  • Markkinat ovat vääjäämättömässä muutoksessa: uudet teknologiat, digitalisaatio ja ympäristösäädökset muuttavat alaa pysyvästi.
  • Kuluttajissa on paljon potentiaalia, jota ei nyt hyödynnetä, joten investointeja etäluettaviin mittareihin ja älykkäisin verkkoihin ei pystytä täysin hyödyntämään. Kuluttajien aktivoimiseksi markkinoilla olisi siirryttävä asiakaskeskeiseen toimintatapaan vähittäismarkkinoilla.

Englanninkielinen esitys kokonaisuudessaan alla:

 

Simon-Erik Ollus
Fortumin pääekonomisti

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s