Anne Salonen
Posted by: Anne Salonen
20.1.2015

Uusi teknologia mahdollistaa myös kaukolämpöön uudenlaisia ratkaisuja, joista sekä asiakkaamme, ympäristö että energiayhtiö hyötyvät.

Kaukolämmön kulutukselle on ominaista suuret vuorokauden sisäiset vaihtelut.

Esimerkiksi aamuisin, kun ihmiset heräävät ja toimistot, kaupat ja koulut aukeavat yhtä aikaa, syntyy kaukolämpöön hetkellinen kulutuspiikki.

Vaikka kaukolämpöverkossa kulkeva vesi on itsessään iso lämpövarasto, joka tasaa kaukolämmön tuotannon tarvetta, pitää hetkellisten kulutuspiikkien kattamiseksi usein käynnistää erillisiä pieniä lämpölaitoksia, jotka käyttävät fossiilisia polttoaineita.

Uuden automatiikan avulla voidaan kiinteistön lämmitystä ohjaamalla vähentää näitä kulutuspiikkejä.

Asiakkaille hyöty ohjaamisesta näkyy pienempänä lämpölaskuna, ja  me energiayhtiössä voimme puolestaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Talojen patteriverkoston vesi toimii myös lämpövarastona ja vaikka kaukolämpö olisi pois päältä muutaman tunnin, ei huonelämpötila ehdi laskea.

Testaamme talven aikana uutta ohjausautomatiikkaa kahdessa kiinteistössä ja samalla tutkimme kuinka kiinteistöjen käyttäjät kokevat ohjauksen vaikutuksen arjessaan. Käyttäjiltä saatu palaute on meille tärkeää, sillä (kiinteistöjen käyttäjien) mukavuus ei saa kärsiä, vaikka lämmitys hetkellisesti joustaakin.

Toinen pilottihankkeistamme on meneillään Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa TUAS-talossa Otaniemessä. Talon lämmönjakohuoneeseen on asennettu ohjauslaite, joka vastaanottaa hintasignaalin ja ohjaa talon lämmönkulutusta tarvittaessa signaalin perusteella kalliimmista tunneista halvempiin. TUAS-talon todellisia sisälämpötiloja seurataan aktiivisesti, ja niitä verrataan talon käyttäjiltä saatavaan palautteeseen. Palautetta kerätään kiinteistön käyttäjiltä erillisten nettikyselyjen ja aulatilassa sijaitsevan palautelaitteen avulla. TUAS-talossa on tuotantotalouden ja automaatio- ja systeemitekniikan opetus- ja työtiloja ja käyttäjiä päivittäin noin 300 henkeä.

Toisena kohteena on pieni kerrostalo Leppävaarassa. Tässä kohteessa asuntojen sisälämpötilan ohjaus tapahtuu joko digitaalisista termostaatista tai internetin kautta. Tulevaisuudessa sisälämpötila voisi olla myös laskutusperuste, jolloin huoneiston vastikkeeseen voisi kuulua peruslämpö ja lämpimämmästä tulisi pieni lisämaksu. Uskomme, että kuluttajat ovat kiinnostuneita omasta lämmönkäytöstään, mutta mahdollisuus vaikuttaa oman lämpölaskun suuruuteen toimii kuitenkin suurimpana motivaatiotekijänä. Asuntokohtaiset laitteet motivoivat seuraamaan ja säätämään lämpötilaa pienemmäksi esimerkiksi silloin, kun asunnossa ei olla kotona.  Asukkailta onkin tullut positiivista palautetta ohjauksen helppoudesta internetissä perinteisen käsikäyttöisen termostaatin sijaan. Nykyään radiota ja tv:tä voi ohjata internetin tai älypuhelimen avulla, miksei siis tulevaisuudessa kodin kaukolämpöäkin?

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s