Reijo SaloPosted by: Reijo Salo
27.10.2014

 

Viime aikoina on käyty värikästä verokeskustelua median ja eri kansalaisjärjestöjen johdolla. Kuten monessa muussakin asiassa, osapuolet ovat kaivautuneet poteroihinsa ja niistä sinkoilee yksittäisen osapuolen näkökulmasta sinänsä järkeviä näkemyksiä.

Verokeskustelu lienee alun perin käynnistynyt osittain valtiontalouden fiskaalisista syistä, mutta keskustelua käydään myös sosiaalisen kestävyyden ja valtioiden välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Monessa maassa toimivat yritykset ovat kokeneet, että verotuksen käytännöt ovat vaihdelleet ja tulkinnat muuttuneet, joskus jopa takautuvasti.

Mikä sitten on faktaa, mikä fiktiota? On selvää, että eri valtioiden välillä on verokilpailua. Yhtä selvää on, että kukin yrityksen toimintamaa on oikeutettu saamaan verotuloja siltä osin, kun verotettavaa tuloa on muodostunut näissä maissa. Siihen selvyydet sitten taitavatkin loppua.

Verotuksen on perustuttava lakiin
Uskon, että jokainen yritys maksaa verot mielellään, kun ne ovat lakien mukaisia. Varsinkin tuloveroihin kuuluu se miellyttävä ominaisuus, että ne kertovat menestyksestä, onnistumisesta, syntyneestä taloudellisesta tuloksesta, jota on syytä jakaa ympäröivän yhteiskunnan hyväksi sen mukaisesti, mitä poliittiset päättäjät määrittelevät lakeja säätäessään.

Tuloverot eivät ole kuitenkaan ainoita yrityksen maksamia veroja. Yrityksen toiminnan luonteesta riippuen tuloverot voivat muodostaa vain pienemmän osan kokonaisveroista. Muut verot eivät riipu tuloksesta, vaan esimerkiksi kiinteistön arvosta. Näin yrityksen kokonaisverotus on paljon korkeampi kuin yleensä kommunikoidut veroasteet. Tuloksen heiketessä jopa pahimmillaan veronmaksukyvyn ylittäviä, sillä tuloksesta riippumattomat verot eivät seuraa yrityksen menestystä.

Yrityksen toiminnan tulos on ainakin jossain määrin myös tulos onnistuneesta vuorovaikutuksesta ympäristönsä kanssa. Tähän vuorovaikutukseen kuuluu oleellisena osana se, miten helppoa ja vaivatonta myös verotus on, eli miten verotusta koskeva lainsäädäntö käytännössä toteutetaan. Verotus kaiken kaikkiaan on varsin monimutkainen kokonaisuus, mutta selkeät ja ennakoitavat säännökset helpottavat tätä vuorovaikutusta. Pienellä yrityksellä on pienempi ympäristö, kansainvälisellä yrityksellä laajempi, kaikilla on kuitenkin samat perushaasteet.

Verotuksen taso on tärkeä tekijä, mutta vähintään yhtä tärkeää ellei tärkeämpää on verotuksen ennustettavuus sekä lainsäädäntöä että sen toimeenpanoa koskien. Kun yritykset tekevät investointipäätöksiä ja pyörittävät liiketoimintaansa vuosikymmenien aikajänteellä, on voitava ennakoida tulevia olosuhteita. Kansainvälisen yhtiön kannalta on tärkeää, että se pystyy suunnittelemaan eri maissa sijaitsevia toimintojaan ja investointejaan, kuten vuosikymmenten elinkaarella toimivien uusien voimalaitosten rakennushankkeita.

Sääntöjen noudattaminen on kallista, noudattamatta jättäminen monta kertaa kalliimpaa
Koska verotukseen liittyy epävarmuutta, pyrimme hallitsemaan ja pienentämään sitä saattamalla veroasiat osaksi liiketoimintaprosesseja. Näin eri säännökset voidaan ottaa huomioon jo heti alussa. Tämän lisäksi pyrimme saavuttamaan riittävän luotettavuuden esimerkiksi hakemalla toimintamaissamme veroviranomaisilta ennakkoratkaisuja. Kiinnitämme myös erityistä huomiota veroilmoituksiin ja siirtohinnoittelun dokumentointiin sekä pyrimme suojaamaan oikeuksiamme myös juridisin toimenpitein.

Tavoitteenamme on toimia mahdollisimman hyvässä yhteistyössä veroviranomaisten kanssa, jotta voimme vastata ajoissa tuleviin haasteisiin ja välttää yllätyksiä. Hyvä yhteistyö edellyttää tietysti viranomaisilta asiantuntemusta ja kykyä omaksua liike-elämän haasteet ja valmiutta vastata niihin ajoissa. Mallia voisi ottaa vaikka Hollannista, missä yritykset saavat pitävät ennakkoratkaisut verottajalta hyvin nopeasti.

Ennakoitavuuden ja suunnitelmallisuuden lisäksi peräänkuulutan hyvää vuoropuhelua verottajan kanssa. Yrityksellä ja verottajalla on kuitenkin pitkälti yhteinen tavoite: aikaansaada taloudellista tulosta ja yhteistä hyvää. Uskon, että kummallekin osapuolelle on tärkeää välttää turhia pitkiä ja erittäin kalliita prosesseja.

Verojalanjäljen laskeminen kannattaa
Aloitimme Fortumin verojalanjäljen laskemisen vuoden 2012 vuosikertomukseen. Ilmassa oli jo tuolloin merkkejä verotuskeskustelun nousemisesta. Ensimmäisiä tehtäviä oli määritellä, mikä on veroa. Ovatko palkan sivukulut maksettuja veroja, kerättyjä veroja vai veroja ylipäätään? Ovatko kiinteistövero tai ydinjätemaksu veroja vai muita maksuja? Mitä muita veroja Fortumilla on eri toimintamaissaan? Erikoislaatuisin kuulemani vero on hyttysvero. Alku oli hankalaa, työlästäkin, mutta lisäsi runsaasti sisäistä ymmärrystämme verotuksesta eri maissa. Käsittelimme verotusta myös ylimmässä johdossa, mikä antoi uutta näkökulmaa Fortumin mittaviin taloudellisiin vaikutuksiin ympäröivässä yhteiskunnassa.

Fortumin-suomalaiseen-yhteiskuntaan-tuomat-rahavirrat-2013

Fortumin suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat rahavirrat 2013

Laajensimme verojalanjäljen raportointia vuodelta 2013. Uutena asiana raportissa eritellään nyt tilikaudelta maksettavat verot, kokonaisverokanta ja nimellistuloverokanta kaikissa päätuotantomaissa. Jo aiemmin olemme raportoineet vero tyypeittäin sekä selvittäneet veroihin liittyviä periaatteitamme. Siksi omistajaohjauksen tuoreimmat ohjeet maakohtaisesta raportoinnista eivät tuota suurta päänvaivaa vaan ovat luonteva jatko valitulla tiellä.

Jos voisin toivoa – joulun allahan toivomuksia välillä toteutetaankin – niin ehdottaisin, että verotusmenettelyä kehitettäisiin enemmän ajantasaiseksi ja selkeäksi ottaen samalla huomioon myös meidän veronmaksajien oikeusturva. Sujuvasta ja ennakoitavasta verotuksesta voidaan tehdä aito kilpailukykytekijä Suomelle.

Reijo Salo
Verojohtaja, Fortum

 

Lue lisää Fortumista veronmaksajana vuoden 2013 kestävän kehityksen raportistamme.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s