Petra Lundström
Posted by: Petra Lundström
18.09.2014

Varauksellisesti ydinvoimaan suhtautuvat pitävät sitä usein menneen maailman tuotantomuotona, joka luo esteen todellisten energiainnovaatioiden kehittymiselle. Nähdään, että panostus muihin energiamuotoihin loisi Suomeen enemmän työpaikkoja, uutta osaamista – ja jopa uuden vientisektorin. Näin ajatellen ehkä unohtuu, että ydinvoima on noin 50 vuotta Suomeen rantautumisensa jälkeen kasvanut itsessään yhdeksi energia-alan osaamisklusteriksi. Maamme ydinvoimatoimijat ovat ottaneet tehtävänsä –  luotettavan ja turvallisen sähköntuotannon – vakavasti. Siksi yhtiöt ovat panostaneet myös alan tutkimukseen ja kehitykseen.

Oman tuotantolaitoksen arjessa eteen tulleita kysymyksiä on ratkaistu sekä itse että yhdessä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Toiminnan määrätietoinen kehittäminen onkin tuottanut merkittäviä turvallisuusparannuksia ja innovaatioita. Hyvänä esimerkkinä toimii Suomen ydinvoimalaitosten vakavien reaktorionnettomuuksien hallintajärjestelmän kehittämiseksi tehty pitkäjänteinen työ. Se on tuottanut useita laitosten turvallisuutta merkittävästi parantavia ratkaisuja. Tutkimus- ja kehitystoimintana Fortumissa käynnistyneeseen kunnianhimoiseen työhön on liittynyt sekä mallinnusta että kokeellista työtä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Pitkäjänteisellä työllä kansainvälisille markkinoille

Yksi maailmalla tunnetuimmista ydinvoima-alan suomalaiskeksinnöistä ovat Fortumin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kehittämät selektiiviset ioninvaihtimet, jotka pystyvät tehokkaasti puhdistamaan radioaktiivisia nesteitä. Tällä NURES®-ratkaisulla Fortum on osallistunut myös Fukushiman Dai-ichi -voimalaitosonnettomuuden puhdistustöihin Japanissa. Alun perin Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttöön kehitetystä puhdistusmenetelmästä on tullut luokassaan maailman johtavia innovaatioita. Sitä on myyty jo 20 vuoden ajan noin 60 asiakaskohteeseen ympäri maailmaa. Viimeisimpiä sovellusalueita ovat ydinvoimaloiden käytöstäpoistohankkeet. Pelkästään Fukushiman toimitusten arvo on parissa vuodessa noussut kymmeniin miljooniin euroihin, mikä on jo merkittävää teknologiavientiä Suomen mittakaavassa yhdelle tuotteelle.

Suomessa on kehitetty pitkälle myös muita ydinjätehuollon ratkaisuja. Niitä edustavat muun muassa Loviisan voimalaitoksen nestemäisten ydinjätteiden kiinteytyslaitos ja suomalainen käytetyn  ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisu. Olkiluodon Eurajoelle rakennettu Onkalo onkin alan kehityshankkeiden kärkeä  maailmassa. Fortumin ja Teollisuuden Voiman voimalaitokset ovat olleet käytettävyydeltään kansainvälistä  huippua omissa laitostyypeissään. Tämä on yksi lisäperuste sille, miksi suomalaiselle  ydinvoimaosaamiselle on kysyntää. Fortum onkin toimittanut jo pitkään konsulttipalveluita sekä järjestelmätoimituksia ydinvoimateollisuudelle useilla ydinteknologian alueilla. Tavoitteenamme onkin yhä enenevässä määrin löytää uusia tapoja kaupallistaa osaamistamme sekä ydinjäte- että turvallisuuskysymyksissä.

Uskomme Fortumissa, että energia-alalla on mahdollisuus kehittyä yhdeksi merkittäväksi teollisten innovaatioiden kasvualustaksi Suomessa. Itse olemme edistämässä sitä leveällä rintamalla, osallistuen muun muassa maassamme luontaisten, kestävien bioenergiaratkaisujen kehittämiseen ja esimerkiksi aaltovoimatutkimukseen. Ydinvoimassakin tutkimus- ja kehitystyö jatkuu ja panostamme entistä enemmän nimenomaan keskeisten osaamistemme kaupallistamiseen. Mielestäni voimme olla ylpeitä siitä, että olemme pienen maan resursseilla murtautuneet maailmanlaajuisessa tuotantomuodossa globaalien toimijoiden joukkoon. Saamme jatkaa tätä todella mielenkiintoista työtä hyvistä lähtökohdista!

Petra Lundström
johtaja, Nuclear Development

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s