Tommy wikström Posted by: Tommy Wikström
15.05.2014

 

Kuka meistä uskaltaisi antaa lupauksen, että tänään ostettu laite kestäisi jokapäiväisessä käytössä yli 80 vuotta? Imatran vesivoimalaitoksen vuonna 1929 ja -30 käyttöönotetut koneistot ovat jauhaneet sähköä luotettavasti näihin päiviin asti. Samalla, kun koneistot uusitaan nykyaikaisiksi kasvaa voimalaitoksen teho 178 megawatista 192 megawattiin. Kun vanhat, hyvin palvelleet turbiinit ja generaattorit on vaihdettu uusiin, Imatran voimalaitos tuottaa aikaisempaa enemmän hiilidioksidipäästötöntä sähköä asiakkaillemme.

Imatran vesivoimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922.

Imatran voimalaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 1922.

Fortumin juuret ovat syvällä Imatran kalliossa. 1930-luvulla valmistunut Imatran vesivoimalaitos oli aikanaan Suomen suurin. Vanhoissa lehtijutuissa arveltiin, että Imatrankosken kuohut kattaisivat koko Suomen sähköntarpeen ikiajoiksi. Sähkön kulutus on kuitenkin tänään aivan muuta kuin 1930-luvulla osattiin edes ajatella, ja siksi kaiken kokoisia voimalaitoksia on Imatran jälkeen rakennettu Suomeen jo satoja.

Imatra_x624

Imatran vesivoimalaitos on perusparannustyön valmistuessa Suomen suurin vesivoimalaitos niin teholtaan kuin tuotannoltaan.

Imatra tekee paluuta Suomen vesivoimaloiden lippulaivaksi

Käynnissä olevan peruskorjauksen valmistuessa vuonna 2015, Imatran vesivoimalaitos on teholtaan ja tuotannoltaan jälleen Suomen suurin vesivoimalaitos. Imatra menetti teholtaan Suomen suurimman  tittelin Petäjäskosken voimalaitokselle vuonna 2011, jolloin Petäjäskoskelle tehtiin tehon nosto. Nyt Imatra ottaa taas paikkansa Suomen vesivoimaloiden lippulaivana.

Perusparannus valmistuu vuonna 2015.

Perusparannus valmistuu vuonna 2015.

Imatran voimalaitoksen peruskorjaus on osa Fortumin pitkän aikavälin perusparannusohjelmaa, jonka arvo on noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Ohjelman avulla pyritään lisäämään hiilidioksidipäästöttömän vesivoimantuotannon  määrää  noin 10 megawatilla vuosittain. Sähköntuotannon kasvattamisen lisäksi vesivoimalaitosten peruskorjauksilla on positiivisia vaikutuksia myös hiilidioksidipäästöihin Suomessa. Mikäli Imatralla tuotettaisiin tehonkorotusta vastaava määrä sähköä hiililauhteen asemesta vesivoimalla pienentäisi se  sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 16750 tonnilla Suomessa.

Vesivoimaloiden peruskorjausurakoilla on positiivisia vaikutuksia myös sijaintipaikkakunnalla. Esimerkiksi Imatran voimalaitoksen peruskorjausurakan työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta. Se on suuri apu vaikean työllisyystilanteen kanssa kamppailevalle talousalueelle.

Fortumin sivuilla lisää tietoa vesivoimasta>>

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s