Kari Kankaanpää
Posted by: Kari Kankaanpää
11.11.2013

Kaikkialla maailmassa tiedetään, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää globaalia ratkaisua. Nykyiset päästösitoumukset ovat täysin riittämättömiä ja toistaiseksi vain murto-osa päästöjä aiheuttavista talouksista on mukana ilmastotalkoissa.

Mitkä ovat globaalin ratkaisun vaihtoehdot?

On täysin epärealistista odottaa, että kaikki maailman maat saisivat sovittua yhteisesti globaalista kasvihuonekaasuverosta. Viimeksi maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki otti esiin päästöjen verottamisen Helsingin Sanomien vieraskynässä 25.10. Parhaassakin tapauksessa veroa tultaisiin soveltamaan vain osassa maapalloa. Todennäköisempi olisi kirjava joukko kansallisia veroja, jotka olisivat kattavuudeltaan ja määrältään erilaisia, muuttuisivat eri aikoina, sisältäisivät erilaisia poliittisia intohimoja ja aiheuttaisivat teollisuudelle jatkuvaa epävarmuutta. Ei hyvä!

Nykyiset ilmastoneuvottelut YK:n puitteissa etenevät tuskastuttavan hitaasti. Nopeampia ja tehokkaampia ratkaisuja voitaisiin saada aikaan erilaisten taloudellisten yhteenliittymien, kuten G20 puitteissa. Tavoitteen tulisi olla globaalit päästömarkkinat ja -kauppa. Ilmastotieteen pohjalta määriteltäisiin maailmanlaajuinen päästötavoite, joka olisi siis yhteinen päästökatto  ja globaalin päästökauppajärjestelmän lähtökohta.  Maailmanlaajuinen päästökauppa voisi syntyä vähitellen eri alueellisten järjestelmien linkittymisen ja yhdentymisen kautta. Ei ole realistista olettaa, että lähitulevaisuudessa voisi syntyä yksi järjestelmä täysin yhtenäisin säännöin.

Markkinaehtoisuus on päästöjen vähennyksessä tärkeää, koska pääomat ovat yrityksillä, samoin teknologia ja muut ratkaisukeinot. Näille pitää luoda kysyntää ja edellytyksiä. Päästöjen hinnoittelu ja päästökauppa ovat hyviä keinoja  tähän. Päästökauppa soveltuu suuren teollisuuden ja energiatuotannon lisäksi myös esimerkiksi liikenteeseen. Tästä on hyviä esimerkkejä muun muassa Amerikan mantereelta.

Päästökauppa antaa yrityksille joustoa: päästöjä voidaan vähentää siellä, missä se on kustannustehokkainta. Verotus joustaisi huomattavasti vähemmän. Verotulojen käyttö on myös poliittinen päätös — päästökauppajärjestelmä toimii paljon läpinäkyvämmin. Oleellista on, että päästötön ja vähäpäästöinen toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Muussa tapauksessa kyseiset hankkeet eivät saa rahoitusta eivätkä ne toteudu, vaan raha hakee korkeampaa tuottoa jostain muualta.

Kari

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s