Kari Kankaanpää
Posted by: Kari Kankaanpää
17.10.2013

Helsingin Sanomat osui taannoin (7.10.2013) pääkirjoituksessaan naulankantaan: päästökauppa toimii, mutta ei tehoa. Kirjoituksen mukaan taloudellinen laskusuhdanne ja ohjauskeinojen päällekkäisyydet ovat aiheuttaneet päästöoikeuksien kysynnän ja sitä kautta hintojen laskun. Tämä on juuri ongelman ydin: päästökaupassa tarjonta on vakio, mutta kysyntä muuttuu.

Pääkirjoitus päättelee myös osuvasti: “Vaikka järjestelmässä on ongelmia, koko mekanismia ei kannata – eikä oikeastaan enää voikaan – kaataa”. Tähän on helppo yhtyä. Päästökauppa on kansantaloudellisesti edullisin keino päästötavoitteen saavuttamiseksi. Sitä on kuitenkin uudistettava rakenteellisesti ja samalla päästötavoitteet on asetettava riittävän kunnianhimoisiksi. Näin muokattuna päästömarkkinat ohjaavat Eurooppaa kohti vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Investointien kannalta ilmastopolitiikkaan tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. IPCC:n mukaisen pitkän tähtäimen päästövähennyksen saavuttaminen vaatii selkeät välitavoitteet ja tavoitteiden tulee koskea vain ja ainoastaan kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökaupan kanssa päällekkäiset uusiutuvalle energialle tai energiatehokkuudelle asetetut tavoitteet vesittävät päästömarkkinoiden toimintaa, eikä niitä siksi tule jatkossa asettaa.

Ennustettavuuden parantamiseksi päästökauppajärjestelmää on kehitettävä itseohjautuvaksi, jolloin poliittisen väliintulon tarve vähenee. Tähän ratkaisu on päästöoikeuksien ylitarjonnan hallintamalli. Mallissa määritellään ennalta laskentasäännöt, joiden perusteella huutokaupattavien päästöoikeuksien ylimäärä (kysyntä-tarjonta) säätyy automaattisesti esim. talouden suhdanteiden tai muiden ulkopuolisten tekijöiden vaikutuksesta. Ylimäärälle määritellään alun perin tietty sallittu vaihteluväli, jossa se voi liikkua. Ylimäärän ollessa liian suuri, päästöoikeuksia laitetaan reserviin ja vastaavasti ylimäärän ollessa hyvin pieni, niitä palautetaan reservistä. Järjestelmässä ei siis puututa suoraan markkinahintaan, vaan säännellään kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.

Päästöoikeuksien ylitarjonnan hallintamalli on toteutettavissa alhaisin hallinnollisin kustannuksin ja on tasapuolinen ja läpinäkyvä kaikille osapuolille, koska säännöt määritellään etukäteen. Kukin päästömarkkinoilla toimiva voi laskea oman positionsa ja suojata tarvittaessa päästöoikeussalkkunsa.

Nopeaa ensiapua hallintamallin käyttöönotto ei kuitenkaan tarjoa, koska sen toteutus vie lainsäädäntömuutoksineen useita vuosia. Päästömarkkinoiden uskottavuuden ja toiminnan nopeaksi parantamiseksi komission ehdottama päästöoikeuksien siirto eli backloading ja sen jatkona oikeuksien pysyvä poistaminen markkinoilta on syytä toteuttaa mahdollisimman pian. Tämän jälkeen EU:n päästökaupan kysyntää ja tarjontaa voidaan automaattisesti hallita aiemmin kuvatulla mallilla sekä päästökatolla.

Kari

2 comments

  1. Entäpä jos muutettaisiin yhden päästöoikeuden määrää. Siis jako pidettäisiin ennallaan mutta yhdllä päästöoikeudella saisikin vain 0.97 tCO2 tai talouden kuumentuessa 1.05 tCO. Säätöskaala voisi olla välillä 20 €/tCO2 ja 50 €/tCO2.

    1. Kiitos mielenkiintoisesta kommentista! Sinänsä harkinnanarvoinen ehdotus, mutta on luonteeltaan suoraan päästöoikeuden hintaan vaikuttamista. Mikäli päästöoikeuden markkinahinta säätelee päästöoikeuden ja päästömäärän keskinäistä vastaavuutta (esimerkiksi EUA=0,97-1,05 tCO2, kuten kommentissa esitettiin), kyseessä on suorahko hintaohjaus. Komission hiilimarkkinaraportissa (marraskuu 2012) eräänä vaihtoehtona oli päästöoikeuden hinnan sääntely (esim. minimihinta). Tämäntyppiset ratkaisut eivät kuitenkaan ole saaneet kannatusta. Tämä tuli ilmi mm. komission järjestämässä asiantuntijatapaamisessa pari viikkoa sitten, jossa valtaosa mukanaolleista sidosryhmistä ei kannattanut hintaan puuttumista. Sen sijaan päästöoikeuksien määrään perustuva sääntelymekanismi nähdään harkinnanarvoisena ratkaisuna.

      Blogikirjoituksessani esittämäni päästöoikeuksien tarjonnan hallintamekanismin tavoitteena on säädellä markkinatasapainoa siten, ettei nykyisenkaltaista huomattavaa päästöoikeuksien ylijäämää syntyisi markkinoille. Mekanismi säilyttää päästökaupan markkinaehtoisena, päästöoikeuksien ja päästöjen määrään perustuvana järjestelmänä, jossa hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella. Mekanismi vähentäisi markkinan volatiliteettia ja lisäisi sen ennustettavuutta.

      -Kari

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s